Szk?karstwo Ozdobne
Helena i Jaros?aw Mierzejewscy

ul. Osiedle 18a
46-060 Prszkw k/Opola

SPECJALIZACJA UPRAWA RO?LIN Z RODZINY WRZOSOWATYCH ORAZ KRZEWW OWOCOWYCH W POJEMNIKACH

Szkółkarstwo Ozdobne Mierzejewscy

Nasza szk?ka produkcj? krzeww ozdobnych rozpocz??a w 1978 roku. Pocz?tkowo by?y to krzewy iglaste i li?ciaste w uprawie gruntowej oraz w pojemnikach. Od tego czasu stopniowo powi?ksza? si? area? oraz asortyment i jako?? produkowanych ro?lin. Pod koniec lat osiemdziesi?tych zdecydowali?my si? stopniowo zmienia? profil produkcji i obecnie specjalizujemy si? w uprawie ro?lin z rodziny wrzosowatych. Podstaw? produkcji stanowi? wrzosy, wrzo?ce, azalie, rododendrony oraz inne mniej znane ro?liny z tej rodziny.
Od kilku lat z powodzeniem wprowadzamy do produkcji krzewy owocowe produkowane w pojemnikach takie jak borwka ameryka?ska, malina, jagoda kamczacka i inne. Stanowi to urozmaicenie oferty i reakcj? na zapotrzebowanie rynku.
Szk?ka prowadzi sprzeda? detaliczn? i hurtow? na miejscu w Prszkowie oraz na gie?dzie we Wroc?awiu.


Zapraszamy do odwiedzenia naszej szk?ki.

Helena i Jaros?aw Mierzejewscy

szkolkarstwo ozdobne, szkolka ozdobna, helena i jaroslaw mierzejewscy, mierzejewscy, proszkow, wrzosy, wrzo?ce, azalie, rododendrony, uprawa krzeww z rodziny wrzosowatych,